Reklam och medias utveckling

Reklam och media är något som finns i olika former och går att hitta i allt från tidningar till tv och radio. Beroende på vilken plattform man använder sig av, samt vilken målgrupp man riktar in sig på, kan reklam se annorlunda ut. Mediebranschen har ändrats en hel del de senaste åren med tanke på den digitalisering som har skett. Inte bara har det kommit upp fler möjligheter utan även billigare alternativ. Genom att marknadsföra sina produkter eller tjänster på nätet når företagen ut till en ännu större kundbas, vilket underlättar B2B-försäljningen.

Marknadsföring är inte alltid billigt, men kan vara den investeringen som ett företag behöver för att lyckas. Om man inte har kapitalet så kan ett lån vara lösningen. Viktigt är dock att hålla kolla på vilka kostnader det kan bli av detta.

Det är idag lättare att hitta de företag och tjänster man söker efter genom ett enkelt klick på nätet. Sociala medier är idag en plattform som används flitigt av företag för att nå ut med nyheter samt söka ny personal. Dold reklam och smygreklam har varit ett omdiskuterat ämne, då det tidigare har varit oklart vilka regler det är som gäller. På senare år har bloggar kommit att bli en aktiv aktör inom digital media, vilket har lett till att lagarna kring smygreklam och sponsring har skärpts till ordentligt.

Flera bloggare har blivit bötfällda då reklamen har ansetts vara smygreklam. För att reklam ska få användas i bloggar och på andra sociala medier ska det stå tydligt. Det ska vara tydligt för läsaren att bloggaren har fått betalt för att skriva inlägget. Reklam och media har alltid kostat en hel del och det är även en viktig del i ett företag. Bra marknadsföring är a och o för att kunna bygga upp och förstärka sin kundbas.